qi yi en dian, he deng gan tian, wo zui yi de she mian
奇[G]异恩典,何[C]等甘[G]甜,我[Em]罪已得赦[D]免;
qian wo shi sang, jin bei xun hui, xia yan jin de kan jian
前[G]我失丧,进[C]被寻[G]回,瞎眼[Em]进[D]得看[C]见.[G]
xu duo wei xian, shi lian wang luo, wo yi an ran jing guo
许多危险,试炼网罗,我已安然经过;
kao zhu en dian, wan quan bu pa, geng yin dao wo gui jia.
靠主恩典,完全不怕,更引导我归家.
ru ci en dian, shi wo jing wei, shi wo xin de an wei.
如此恩典,使我敬畏,使我心得安慰.
chu xin zhi shi, ji meng en hui, zhen shi he deng bao gui.
初信之时,既蒙恩惠,真是何等宝贵!
jiang lai xi nian, sheng tu huan ju, en guang ai yi qian nian.
将来禧年,圣徒欢聚,恩光爱谊千年;
xi le song zan, zai fu zuo qian, shen wang na ri kuai xian.
喜乐颂赞,在父座前,深望那日快现.