wo de shen wo yao jing bai ni
我的[C]神我[G]要敬拜[Am]你,
wo de xin shen shen de ai ni
我的[F]心深深地爱[C]你.
zai ni de zuo qian, wo si xiang ni en dian
在你[F]的座[G]前,我思想[F]你恩典,
wo de xin zan mei jing bai ni
我的[C]心赞[G7]美敬拜[C]你.
ni shi wo xin ling de man zu
你是[Am]我心灵的满[Em]足,
ni shi wo wei yi de xi le
你是[Am]我唯一的喜[Em]乐.
zai ni de zuo qian, wo si xiang ni de en dian
在你[F]的座前, 我思想[F]你恩典,
wo de shen wo yao jing bai ni
我的[C]神我[G]要敬拜[C]你!